KLDiscovery Ontrack is a technology software and services company serving both the Data Recovery and Legal Technologies markets. As the world’s largest Data Recovery Company, KLDiscovery Ontrack boasts international in-lab services with Clean Room facilities as well virtual on-site services through Remote Data Recovery. KLDiscovery Ontrack‘s Legal Technologies group (Electronic Discovery, Paper Discovery, Computer Forensics) assists attorneys, businesses and investigators with the collection, organization and preparation of data for review and analysis in legal matters, regulatory filings, and investigations

.NET Developer

Imagine that you are…

part of Agile team a developing all-in-one eDiscovery product / working on Legal Technology Enterprise level systems / using the latest version of Microsoft`s development tools / automating platform tests as well as
upgrade and deployment procedures / using English every day in communication with native speakers / working WITH your manager, not FOR them.

Requirements:
 • Strong experience in .NET/C#
 • Experience in ASP.NET / ASP.NET MVC
 • Angular / TypeScript skills
 • Analytical and problem solving skills
 • Good communication skills
 • Being a team player
 • Good knowledge of English
Nice to have experience in: 
 • ASP. NET Core
 • Docker
 • Azure Service Fabric
 • Powershell
 • Linux, Bash
We Offer
 • Mentoring program and language lessons

 • Opportunity to develop your skills (trainings, conferences, books and more)

 • Remore or hybrid work 
 • Office in center of Katowice 
 • Great coffee, Sweet Mondays
 • Fun and friendly atmosphere

 • Attractive package of benefits, i.e. contribution of costs of a private medical care (Medicover) and a sports card (Multisport)
Prosimy o dodanie w aplikacji klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez firmę KLDiscovery Ontrack Sp. z o.o. do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

KLDiscovery is a technology software and services company serving both the Data Recovery and Legal Technologies markets. As the world’s largest Data Recovery company, Ontrack boasts international in-lab services with clean room facilities as well virtual on-site services through Remote Data Recovery. KLDiscovery’s Legal Technologies group (Electronic Discovery, Paper Discovery, Computer Forensics) assists attorneys, businesses and investigators with the collection, organization and preparation of data for review and analysis in legal matters, regulatory filings, and investigations. More details about our company on: www.ontrack.com | www.kldiscovery.com

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Kroll Ontrack Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 11. Dane osobowe będą udostępnianie tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.
APLIKUJ TERAZ